Laan van Eik en Duinen 222
2564 GZ Den Haag

Tel: 070-3250654
Fax: 070-3252743
eik@ezorg.nl

Bij geen gehoor:
Overdag op werkdagen van 8 tot 17 uur
070-3110242
Avond / weekend / feestdagen
070-3469669

Home

Over de praktijk


Deskundigheid en betrokkenheid staan hoog in het vaandel bij de huisartsen en het team van huisartspraktijk Van Eik en Duinen.  Hun benadering is persoonlijk en patiëntgericht. De huisartsen Reis en Pradjarahardja werken nauw samen. De praktijk is gefuseerd met de huisartspraktijk van Drs. P. Reis op de Laan van Meerdervoort 323.

De praktijk volgt de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Wijziging telefonische bereikbaarheid!

Met ingang van 1 april 2016 is de praktijk telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur. Voor spoedgevallen tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u bellen naar de dokterstelefoon: tel. nummer 070-3110242. 
 

Nieuwe patiënten en specialisaties

Bent u op zoek naar een huisarts in de Vruchtenbuurt? U bent van harte welkom.
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden, vervolgens printen en ingevuld aan ons opsturen of meenemen bij uw eerste bezoek. Neemt u bij uw eerste bezoek ook uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee?

Desgewenst kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente voor meer informatie.
 

Voor puur specialistische zorg hoeft u niet bij ons te zijn ingeschreven.
Meer informatie vindt u in de menubalk onder "specialisatie". 

Vakantieperiode/Afwezigheid


Als er sprake is van een levensbedreigende situatie:  bel 112.


Voor overige dringende gevallen:

Op weekdagen tussen 08.00u en 17.00u kunt u de dokterstelefoon bellen: tel. 070-3110242.

Tussen 17.00u en 08.00u.,  in het weekend en op feestdagen kunt u bellen naar de SMASH: 070-3469669.

Buiten vakantiedagen/afwezigheid kunt u de praktijk telefonisch bereiken tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur. 


Vacation General Practice/Absence


In case of a life-threatening situation: call 112


For other urgent matters  (from 8 am to 5 p), please call: 070-3110242. You will be connected to the doctor on duty.

On weekdays between 5 pm and 8 am and during the weekend and public holidays, please dial 070-3469669.

Outside the holidays, the practice can be reached as usual from 8 – 12 am and from 1 pm to 2 pm.